PŘEJDĚTE PROSÍM NA NOVOU VERZI ZDE >
PagoPago Mezinárodní ekologická organizace
english|cesky|русский

PagoPago
Ekonomický růst je přímo úměrný likvidaci planety
Svoboda je přímo úměrná počtu stromů na symbiotické planetě Zemi
Sazime stromy
Sázíme stromy
Skolky sazenic
Školky sazenic
Genofond
Genofond semen
Vzdělávací programy
Služby

PagoPago - Mezinárodní dobrovolnická nezisková organizace, která byla založena pro zalesnění planety. Hlavní činností je výsadba ovocných dřevin, stabilizace, ochrana, a zlepšování stavu půdního fondu cílenou výsadbou ovocných a lesních dřevin v oblastech, ohrožených erozí, suchem, povodněmi, válkou nebo činností člověka, poškozující půdní fond.
Číst Projekt "Adaptační opatření"
Za tímto účelem sdružuje lidi a vykonává praktickou a vzdělávací činnost: Přednášky a workshopy.Vysazuje a Učí, jak sázet stromy, pěstovat sazenice stromů, stratifikovat a uchovávat semena.
S výsadbou stromů je spojeno udržení kulturního dědictví dané oblasti.


1 Na světě dochází ke globálnímu oteplování.Jednou z příčin je produkce CO2. Vzniká hořením (motory, elektrárny, zpracování nerostných surovin, pálení organických látek, dřeva, uhli...). Řešení - Stromy do svých těl váží co2. Těla stromů jsou tvořena uhlíkem C. Stromů vdechují CO2 a vydechují O2
2 Na světě ubývá pitná voda. Řešení - Stromy svými těly vážou pitnou vodu.
3 Na světě dochází k úbytku orné půdy. Řešení - Stromy svými kořeny vážou ornou půdu a vytváří novou.
4 Světová ekonomika ničí životní prostředí a nutí lidi odcházet do měst. Stromy tvoří životní prostředí.
5 Na světě ubývá míst kde mohou žít lidé. Stromy poskytují potravu a jsou jediným ekologickým obnovitelným zdrojem energie.
6 Na světě dochází k obrovským výkyvům teplot. V korunách stromů nepřesáhne teplota 25 C.
7 Na světě ubývá míst, kde mohou klíčit semena. Stromy udržují a umožňují vytvářet mykorhizu.
8 Každý den nevratně zmizí 8 rostlinných a živočišných druhů. S životem jednoho stromu může být svázáno, například u dubu, 200 živočišných druhů.
9 Lidstvo spaluje více kyslíku než planeta vytvoří. Stromy tvoří kyslík.Abychom spálily jeden gram paliva(benzín nafta,olej,plyn,dřevo…)musíme k tomu spálit 14 gramů vzduchu.1 m krychlový vzduchu váží cca.1,28 kg.Spálíme –li 1 kilogram paliva spálíme rovněž 11 m krychlových vzduchu.Nyní si lehce můžete zpočítat kolik spálíte vzduchu na přípravu oběda,cestu do práce,prací na počítači ….Každý může snadno spočítat následující příklad, 1 spotřebovaná KWh = ……..spotřebovaných m3 vzduchu.
Chybí-li kyslík planeta ve vysokých vrstvách atmosféry rozkládá vodu na kyslík čímž nevratně vody ubývá. Na světě neexistuje proces, který by vytvářel novou vodu.
Stromy a keře sázíme na trvalá stanoviště (zakládání sadů,lesů,okolí cest alejí…) tradičním lesohospodářským způsobem
1. Základem je výsadba jedno až tří letých pravokořených sazenic s dobře vyvinutými kořeny ve sponu 1x1 nebo 1,5x1,5 m.U alejí 3*3m u kosterních dřevin. Výsadbu provádíme před, nebo po vegetačním klidu, ideální v období dešťů. Sazenice obvykle sázíme prostokořenné do naoraných rýh nebo jamek 30x30 pomocí sekero motyky, nebo využíváme další výsadbové postupy. Dostatečně hlubokých aby sazenice mohla být zasažena po kořenový krček. Po zasypání kořenů je nutné zeminu pořádně upěchovat (zataháme-li za sazeničku nesmíme ji vytáhnout ze zemí).
1A. Rovněž využíváme techniku výsadby síjí na trvalá stanoviště a to ručně, nebo pomocí secích strojů, u autoregulačních ploch se nám osvědčil výsev do hnízd,rovněž tak v lesních porostech, ze skupiny vydrží většinou centrální jedinec, ostatní jsou okousané a časem zajdou. Tato technika je jednou z nejúspěšnějších.
2. V oblastech s bujně rostoucí vegetaci je nutné každé léto po dobu dvou let vyžínat trávu v okolí sazenic, aby nebyly zahlušeny okolní vegetací, to neplatí u výsadeb do skupin, nebo hnízd. Dá se využít výsadby do skupin po 3-5 semenech, není třeba vyžínat.
3. U ovocných stromů provádíme po 5 letech rozsazení přebytečných stromků.
4. Náletové dřeviny na pozemku školkujeme
Sazeničky stromků pěstujeme ze stratifikovaných semen na polích. K výsevu používáme secí stroj. Základem je dobře připravená půda. Pozemek je nutné oplotit - ochrana před zvěří.
Sbíráme semena převážně ovocných odrůd. Každý rok tuto zásobu semen obnovujeme a okamžitě připravujeme k výsadbě. Semena získáváme plavením z drceného, pasírovaného a vylisovaného ovoce. Semena jsou těžší než voda a klesnou na dno nádoby, ovocná drť' zůstane u hladiny. Takto získaná semena stratifikujeme a na jaře vyséváme.
Jabloně – staré odrůdy Hrušně – staré odrůdy Angrešt Broskvoně
Dřín obecnýHlohyKaštanovník setýKdouloně
LískyMišpuleMorušeMuchovník
Ostružina beztrnnáRakytníkRybízy Staré odrůdy třešní
Zimolez kamčatskýJeřábyKeře s plodyMeruňky
OřešákyStaré odrůdy slivoníVinná réva
Návrh a realizace výsadeb (lesů, parků, zahrad, stepí, polopouští, oblastí poničených činností člověka) včetně intravilánu
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat