„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde
International Ecological Organization Paradise Garden
Pagopago Mezinárodní ekologická organizace
english|czech|russian


Hledáme co nás spojuje.


Všechny bytosti potřebují lásku, útočiště a učení.
Všechny bytosti dýchají - Stromy produkují kyslík.
Všechny bytosti pijí a přijímají potravu - Stromy poskytují potravu a udržují vodu
Všechny bytosti v něco věří, minimálně ve svou existenci.
Všechny bytosti potřebují útočiště - Stromy poskytují útočiště.
Všechny bytosti potřebují učení - vše důležité pro život se můžeme naučit a odpozorovat z přírody.
Všechny bytosti mohou žít v symbióze,žijeme na symbiotické planetě.
Stromy nás učí milovat. Všechny bytosti potřebují stromy.